entertainment garantiefonds
logo entertainment garantiefonds

VOORWAARDEN

  1. Het Entertainment Garantie Fonds is een werknaam welke valt onder Lukassen Produkties VOF.

  2. Lukassen Produkties VOF verzorgt afhandeling, facturering en eventuele uitbetaling.

  3. Indien orkest of artiest door ziekte, tv-optredens of andere reglementaire afzeggingen niet kan optreden zal het entertainment garantie fonds tot maximaal 25% van de overeengekomen extra bijbetalen.

  4. Lukassen Produkties VOF zal bij afzeggingen/annuleringen van een artiest of orkest minimaal 2 alternatieven aanbieden. Het is aan de klant om een keuze te maken.

  5. Bij (ernstige) ziekte of een sterfgeval aan de zijde van de opdrachtgever of partner kan er kosteloos geannuleerd worden mits een doktersverklaring of overlijdensbericht wordt overlegd.

  6. Annuleringsgevallen welke voor betaling door het Entertainment Garantie Fonds in aanmerking komen inzake ziekte- of sterfgevallen zijn; ziekte of overlijden van opdrachtgever of partner, kinderen van de opdrachtgever of partner, ouders van de opdrachtgever of partner, broers of zussen van de opdrachtgever of partner.. Voor overige gevallen is de verzekering niet van toepassing.

  7. In het geval van een bruiloft is het uit elkaar gaan van een bruidspaar (eindigen van relatie) geen reden tot uitbetaling door het Entertainment Garantie Fonds.

  8. Indien opdrachtgever en het Entertainment Garantie Fonds niet eens kunnen worden over een schadegeval zal deze worden voorgelegd aan een bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem.
© 2018 Entertainment garantiefonds & Lukassen Produkties