fbpx

Bumarechten

Buma afdracht: voor de openbaarmaking van auteursrechten is degene die een artiest laat optreden of op een andere manier muziek ten gehore brengt een vergoeding verschuldigd aan Buma, de belangenvereniging van muziekauteurs.

Deze vergoeding bedraagt 7% van de gage. In de meeste gevallen is de gestelde 7% vergoeding afdoende. Echter betreft deze vergoeding in de basis een voorschot; Is er sprake van meer optredens of wordt er entree gevraagd, dan dient u contact op te nemen met vereniging BUMA afdeling Podia-evenementen, doorkiesnummer: 023 7997801. Als de entreegelden lager zijn dan de gage van de artiest, dan is de 7% afdracht in de regel voldoende.

Lukassen Produkties is gerechtigd namens de vereniging Buma deze auteursrechtelijke vergoeding bij u, als opdrachtgever, te incasseren. Dit bespaart u een hoop administratie.

Bumarechten moeten voor elk optreden afgedragen worden behalve:

  • Als het optreden plaatsvindt in de privékring (bruiloften, verjaardagsfeesten en overige familiebijeenkomsten).
  • Optredens met een uitkoopsom minder dan € 1000,- ten behoeve van een exploitant van een horeca- of welzijnsinstelling en die plaatsvinden in eigen locatie, met dien verstande dat deze exploitant ten tijde van de boeking reeds een amusementsmuziekregeling met BUMA heeft getroffen.

Voor uitgebreide informatie: www.bumastemra.nl of telefonisch: 023 7997801